Навчання

На час заснування на кафедрі основною дисципліною була “теоретична механіка”.

В 60-х роках минулого століття на кафедрі викладались дисципліни “теплотехніка” та “гідравліка”. Ведучим спеціалістом в цій галузі був Безштанківський Петро Омелянович, канд. техн. наук, доцент. В подальшому перейшов працювати в Київський політехнічний інститут. Саме за цими напрямками починали свій науковий шлях Смук Зеновій Іванович та Пулька Чеслав Вікторович. Зеновій Іванович в подальшому працював на інших кафедрах нашого університету. Пулька Чеслав Вікторович зараз доктор технічних наук, професор кафедри технології та обладнання зварювального виробництва нашого університету.

В 70-х роках, з появою при кафедрі лабораторії ПЕОМ, почалось викладання дисциплін пов’язаних з вивченням комп’ютерної техніки та інформатики. Почалось викладання предметів “Обчислювальна техніка”, “Числові методи”, “Алгоритмічні мови”. Першим викладачем дисциплін за цими напрямками був Михайлишин Михайло Стахович.

До 1980 року на кафедрі викладались дисципліни “Основи дизайну” та “Технічна естетика”, котрі викладав відомий митець Герман Олег Михайлович – канд. iстор. наук, доцент, тепер проректор університету з гуманітарної освіти та виховної роботи.

В даний час в навчальному процесі використовується 5 комп’ютерних класів лабораторії ПЕОМ, обладнаних більш як сімдесятьма персональними комп’ютерами. Кафедра має загальне спрямування в масштабі університету та викладає для студентів усіх форм навчання та спеціальностей.

 

Зараз на кафедрі викладаються наступні дисципліни та пов’язані з ними курси:

 • Теоретична механіка
 • Математичне моделювання
 • Алгоритмічні мови та програмне забезпечення
 • Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт
 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 • Пакети прикладних програм
 • Програмування Internet
 • Скриптові технології web-програмування
 • Інтелектуальні системи Internet