Гладьо Юрій Богданович

Гладьо Юрій Богданович

кандидат технічних наук, доцент

Освіта

1980р.Львівський політехнічний інститут, за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”.

Вчена ступінь

1987р.Захистив кандидатську дисертацію на тему “Визначення динамічних навантажень при піднятті довгомірних балок за допомогою багатониткового підвісу” за спеціальністю 01.02.06 “Динаміка, міцність машин, приладів і апаратури”.

Наукові інтереси

Динаміка машин та механізмів.

Наукові публікації

За час роботи опублікував 30 статей, 14 методичних вказівок, прийняв участь у 9 наукових конференціях, має 9 авторських свідоцтв та патентів.

Робота

1981р.-1983р.Аспірантура, Львівський політехнічний інститут.
1983р.-1985р.Служба в армії.
1985р.-1988р.працював в ТКБДР, м. Тернопіль.
1988р.-1994р.Старший викладач кафедри кафедри теоретичної механіки Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя..
1994р.-по сьогоднішній часдоцент кафедри інформатики і математичного моделювання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Викладає дисципліни:

  • Інформатика.

  • Основи програмування та алгоритмічні мови.

  • Системне програмування та операційні системи.

  • Об’єктно-орієнтоване програмування.