Головні наукові публікації

До головних наукових публікацій належать:

 1. Михайлишин М. Математичне моделювання індукційного нагріву в процесах відновлювання експлуатаційних властивостей деталей циліндричної форми / М. Михайлишин, О. Шаблій, О. Король // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 76. — № 4. — С. 233-250. — (Математичне моделювання.Математика. Фізика).
 2. Михайлишин М. Дослідження температурного поля при відновленні деталей циліндричної форми / М. Михайлишин, О. Король, О. Шаблій // Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 29-30 жовтня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 8-9. — (Секція: Математичне моделювання та механіка).
 3. Михайлишин М. С. Дослідження температурних полів в роликах машин безперервної розливки сталі / Михайло Михайлишин // Збірник праць. Т.9: Сучасні проблеми техніки і технології / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка / відп. ред.: М. Андрейчин, ред. тому: П. Ясній. — Тернопіль : Астон, 2014. — Том 9. — С. 71-84.
 4. Михайлишин М. Пониження залишкових технологічних напружень / М. Михайлишин, Б. Головатий // Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 15-16 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 12. — (Математичне моделювання).
 5. Михайлишин М. С. Математична модель визначення питомої потужності теплових джерел при індукційнім нагрівані деталей циліндричної форми / М. С. Михайлишин, О. Король, О. М. Шаблій // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 23-24. — (Фізико-технічні основи розвитку нових технологій).
 6. Використання табличного процесора Excel під час вивчення курсу «Теоретична механіка» англомовними студентами-іноземцями / Ігор Боднарчук, Михайло Михайлишин, Галина Семенишин, Богдан Хоміцький // Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 18-20 травня 2016 року — Т., 2016 — С. 148-149. — (Секція 2. Організація освітнього процесу для студентів-іноземців, теоретичні та прикладні аспекти).
 7. Михайлишин М. С. Математичне моделювання термопружно-пластичного деформування тонких дисків / М. С. Михайлишин, В. М. Михайлишин // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 8-9. — (Математичне моделювання та механіка).
 8. Михайлишин М.С. Використання деформаційної теорії пластичності для моделювання процесів зварювання тонких елементів конструкцій / Михайлишин М.С., Капаціла І. — с.11-23
 9. Дячук Визначення оптимального навантаження для забезпечення заданої залишкової форми оболонки обертання після розвантаження / Дячук С., Михайлишин М.С. — с.19-24
 10. Михайлишин М.С. Проблеми утворення залишкових напружень і деформацій при зварюванні / Михайлишин М.С. — с.19-26
 11. Дячук Визначення оптимального навантаження для забезпечення заданої залишкової форми оболонки обертання після розвантаження / Дячук С., Михайлишин М.С. — с.19-24
 12. Рибак Особливості розподілу внутрішніх силових факторів з урахуванням геометрії конструкцій рам сільськогосподарських машин / Рибак Т., Паламарчук П., Михайлишин М.С. — с.46-5
 13. Баран І.О. Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах / Баран І.О. — Тернопіль , 2003 — 186 с.
 14. Баран І. Математичне моделювання температурного поля двошарового циліндра з з тонким включенням / Баран І. // Конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (20 травня 2011 р.). – Тернопіль: ТНТУ, 2011.
 15. Баран І. О. Методи пошуку шумів на послідовностях зображень / І. О. Баран, А. І. Яворський // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 177. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні).
 16. Баран І. О. Математичне моделювання температурного поля у двошаровому циліндричному тілі з тонкими включеннями / Ігор Баран // Збірник праць. Т.9: Сучасні проблеми техніки і технології / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка / відп. ред.: М. Андрейчин, ред. тому: П. Ясній. — Тернопіль : Астон, 2014. — Том 9. — С. 157-166.
 17. Патент 23972 UA, МПК B65G 33/16, B65G 33/24, G01M 13/00. Стенд для визначення силових параметрів взаємодії робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] / Гевко Роман Богданович, Безпальок Андрій Петрович, Гладьо Юрій Богданович, Вітровий Андрій Орестович (Україна) – опубл. 31.08.1998.
 18. Патент 22279 UA, МПК A01D 17/10. Транспортер для збиральних сільськогосподарських машин [Текст] / Вахновський Віктор Володимирович, Данильченко Михайло Григорович, Гевко Роман Богданович, Ткаченко Ігор Григорович, Осуховський Володимир Михайлович, Безпальок Андрій Петрович, Гладьо Юрій Богданович (Україна) – опубл. 03.02.1998.
 19. Гевко, Р.Б. Розрахунок конструктивно-кінематичних параметрів стрічкового транспортера-очисника / Р.Б. Гевко, І.І. Павх, Ю.Б. Гладьо, І.Г. Ткаченко // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст., вип. 5. — Луцьк: ЛДТУ, 1999 — С. 46-53
 20. Гевко, Р.Б. Напрямки вдосконалення транспортно-сепаруючих органів коренезбиральних машин / Р.Б. Гевко, Ю.Б. Гладьо, І.І. Павх // Вісник ТДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — Том 4. — № 1. — С. 152-156. — (машинобудування).
 21. Ткаченко, І.Г. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора / І.Г. Ткаченко, Ю.Б. Гладьо, Р.Б. Гевко, О.Б. Павелчак // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник, вип. 7. — Луцьк: ЛДТУ, 2000 — С. 260-266
 22. Патент 57511 UA, МПК B23P 11/02, H05B 6/06. Спосіб нагріву кільцевих дисків для з’єднання з натягом [Текст] / Шаблій Олег Миколайович, Гащин Надія Богданівна (Україна) – опубл. 15.04.2004.
 23. Математична модель контактного з’єднання метало-пластмасових циліндричних оболонок / О. Шаблій, Н. Гащин, Ю. Гладьо, Б. Хоміцький // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 9. — (Математичне моделювання і механіка).