ТНТУ ім. І.Пулюя

Персонал кафедри

Михайлишин Михайло Стахович

кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри

Освіта

1968р. Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет, за спеціальністю "Механіка".

Вчена ступінь

1975р. Захистив кандидатську дисертацію на тему "Непружне деформування оболонок обертання і пластин із матеріалів з різними пластичними властивостями при розтягу і стиску". Науковий керівник д.ф.м.н. Шаблій Олег Миколайович. Захист відбувся в Тартуському державному університеті.

Наукові інтереси

Механіка деформованого твердого тіла, математичне моделювання.

Основні наукові результати

1970-1975р.р. Отримав рівняння цілого ряду граничних поверхонь для тонких оболонок з різномодульного матеріалу, які використовуються для знаходження несучої здатності тонкостінних конструкцій із згаданих матеріалів.
1976-1987р.р. Розв'язав ряд задач встановленої повзучості тонкостінних елементів конструкцій. Розробив математичну модель визначення полів залишкових напружень і деформацій, що виникають при наплавці. Знайшов розв'язки деяких задач оптимального проектування тонкостінних елементів конструкцій.
1988-1990р.р. Отримав математичні моделі кінематики та динаміки двох- та трьохвісних опорно-поворотних пристроїв супутникових антен на рухомій основі.
1991-2001р.р. Розробив математичні моделі оптимізації процесів формоутворення тонкостінних конструкцій шляхом пластичного деформування.
2002-2007р.р. Отримав математичні моделі процесів зварювання тонкостінних елементів конструкцій на основі деформаційної теорії термопластичності. Знайшов поля залишкових напружень деформацій та переміщень, що виникають в процесі зварювання для ряду тонкостінних конструкцій.

Наукові публікації

Автор більше 85 наукових і науково-методичних праць, з них 45 статей в наукових журналах.

Робота

1968р.-1975р. Асистент кафедри теоретичної механіки Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.
1975р.-1979р. Старший викладач кафедри теоретичної механіки, Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.
1979р.-2006р. Доцент кафедри теоретичної механіки Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.
2006р.-2015р. Професор кафедри інформатики і математичного моделювання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
з 2015р.-по сьогоднішній час Завідувач кафедри інформатики і математичного моделювання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Викладає дисципліни:

  • Математичне моделювання.

  • Прикладна математика.

  • Теоретична механіка.


<< Назад <<     
Дизайн та програмування Олексій Дуда ©